Vyrovnání podkladových ploch

Vyrovnání podkladových ploch

Pro dlouhotrvající kvalitu a životnost podlahy je její rovina podkladových ploch a vlhkost.

Obě tyto veličiny jsou striktně dané normou ČSN. Pro rovinnost je to +/- 2mm na 2bm, pro vlhkost je tato hodnota max 3 %.

Dbáme při realizacích vyrovnání pokladových ploch na dodržování shora uvedených norem. Doporučujeme tedy zadat vyrovnání zkušeným rofesionálům. Odpovědnost a záruky montáže tedy není pouze za instalovaný materiál, ale za dílo jako celek.

Pro případ že je již podklad hotový, zaměří si naše firma obě hodnoty a vyhrazuje si právo nezrealizovat zadanou zakázku, pokud naměřené hodnoty neodpovídají normám ČSN.

Pro vyrovnání podkladů používá více způsobů realizací. Nejpoužívanější je tzv samonivelizační stěrka. Spotřeba se samozřejmě liší rovností podkladu a také jeho členitostí. Další možností je vyrovnání OSB či CETRIS deskami. Tento způsob vyrovnání je používán při větších nerovnostech podkladu nebo při rekonstrukci starších trámových podlah, taktéž i do podkroví.

Nepodceňujte proto důležitost naměřených hodnot vlhkosti a rovinnosti, přispějete tak k pohodovému a hlavně bezstarostnému užívání Vaší podlahy.