POTVRZENÍ O ZAPŮJČENÍ VOZU V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

 

POTVRZENÍ O ZAPŮJČENÍ VOZU V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

Pan/paní ...............................................................
Mr./Ms
M./Mme

souhlasí a potvrzuje používání automobilu
hereby agrees and confirms the use of his/her vehicle
consentie et confirme l'utilisation de son vehicule

Panem/paní .........................................................
by Mr./Ms.
par M./Mme

bytem Česká republika.
permanent residence in the Czech republic.
de résidence permanente en Republique Tcheque.

Vozidlo je zapůjčeno na dobu od .........................
The vehicle is lent for the period beginning from
Le véhicule sera preté a partir du

do .........................
to
jusqu'au

Specifikace cílové země či trasy: ..................................................................................................................
Specification of country of destination or itinerary:
Specification du pays de destination ou itinéraire:
......................................................................................

IDENTIFIKACE AUTOMOBILU:
VEHICLE IDENTIFICATION:
IDENTIFICATION DU VEHICULE:

Typ vozidla: .........................................................................................................................
Vehicle type:
Type de véhicle:

Registrační značka: .........................................................................................................................
Registration number:
Numéro de Registration:

VIN: .........................................................................................................................
Serial number
Numéro de série

Podpis:

Podpis:

 

Ověřil dne :