POTVRZENÍ O UŽÍVÁNÍ FIREMNÍHO AUTOMOBILU

 

 

POTVRZENÍ O UŽÍVÁNÍ FIREMNÍHO AUTOMOBILU

Statutární zástupce firmy ......................................................................................................................................
The statutory representative of the company
Le représentant statutaire de l'entreprise

Pan/paní ...............................................................
Mr./Ms

souhlasí a potvrzuje používání firemního automobilu
hereby agrees and confirms the use of a company vehicle
consentie et confirme l'utilisation de son vehicule

Panem/paní .........................................................
by Mr./Ms.
par M./Mme

bytem Česká republika.
permanent residence in the Czech republic.
de résidence permanente en Republique Tcheque.

Vozidlo je zapůjčeno na dobu od .........................
The vehicle is lent for the period beginning from
Le véhicule sera preté a partir du

do .........................
to
jusqu'au

Specifikace cílové země či trasy: ..................................................................................................................
Specification of country of destination or itinerary:
Specification du pays de destination ou itinéraire:
......................................................................................

IDENTIFIKACE AUTOMOBILU:
VEHICLE IDENTIFICATION:
IDENTIFICATION DU VEHICULE:

Typ vozidla: .........................................................................................................................
Vehicle type:
Type de véhicle:

Registrační značka: .........................................................................................................................
Registration number:
Numéro de Registration:

VIN: .........................................................................................................................
Serial number
Numéro de série

Podpis:

Podpis:

 

Ověřil dne :